tdri logo
15 พฤศจิกายน 2022
Read in Minutes

Views

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “สตาร์ทอัพ” เขย่าภาคเกษตรไทย

“สตาร์ทอัพ” ในประเทศไทยมีจำนวนไม่น้อย แต่กลับมีไม่มากในภาคเกษตรไทย หากภาคเกษตรไทย มีสตาร์ทอัพ เพิ่มมากขึ้น โดยการได้รับการสนับสนุนที่ดีพอ จะสร้างความเป็นไปได้หลายๆอย่างให้ภาคเกษตรไทยให้สามารถฟื้นคืนศักยภาพ การแข่งขัน การทำกำไร และแก้ปัญหาการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการทำการเกษตร ได้ ติตดามรายละเอียดจาด อุไรรัตน์ จันทรศิริ ให้สัมภาษณ์ทางรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 15 พ.ย. 65

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด