พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปรับพฤติกรรม ทำความเข้าใจ “วัยทำงาน” เพิ่มการออม

สถานะการออมของคนไทย โดยเฉพาะในวัยทำงาน ยังไม่พร้อมและไม่เพียงพอต่อชีวิตยามเกษียณ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม จาก ชาคร เลิศนิทัศน์ นักวิจัย นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 29 พ.ย. 65

การให้สัมภาษณ์นี้เป็นหนึ่งในผลงานโครงการวิจัย การศึกษาอคติเชิงพฤติกรรมในประชากรไทย เพื่อเสาะหามาตรการที่ได้ผลในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของประชากรไทยสำหรับสังคมอายุยืน โดยการสนับสนุนของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)