คิดยกกำลังสอง: ถามง่ายๆ …ทำไมต้องมีธนาคาร?

ไม่มีธนาคาร ก็ไม่มีการลงทุน แต่ธนาคารก็สร้างปัญหาได้เช่นกัน ซึ่งงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้ หาคำตอบว่า ธนาคาร มีไว้ทำไม โดยงานวิจัย ได้ชี้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งในอดีตมีเหตุจากธนาคารล้ม เศรษฐกิจจึงถดถอยตาม มิใช่เศรษฐกิจถดถอย ทำให้ธนาคารล้มแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายในด้านนโยบายและกลไกการกำกับดูแล ป้องกันไม่ให้ธนาคารล้มกระทบเศรษฐกิจและประชาชน ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์