คิดยกกำลังสอง: การเงินไร้คนขับ…ใครรับผิดชอบ ?

ะบบการเงินที่ไม่มีตัวกลาง ไม่มีธนาคาร และอาศัยเทคโนโลยี ที่รวมไปถึง เอไอจัดการแทน มีข้อดีมากมาย แต่มีความเสี่ยงไม่น้อยอยู่เช่นกัน คิดยกกำลังสองตอนล่าสุด ชวนมองเทคโนโลยีฟินเทครอบด้าน และข้อเสนอถึงการกำกับดูแล ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ จันทร์ที่ 31 ต.ค. 65