พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ออกแบบพื้นที่ “เรียนรู้” ที่ใช่ ให้คนยุคใหม่ พร้อมปรับตัว

ในยุคที่ทุกคนต่างเผชิญกับความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โรคระบาด และสิ่งแวดล้อม ทำให้คนทุกวัยต้องเจอกับความท้าทาย ที่เหมือนเป็นแรงกระตุ้น ผลักดันให้ทุกคนจำเป็นต้องปรับตัว ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนทุกวัย พร้อมปรับตัวอยู่รอดไปกับความเปลี่ยนแปลง คือ การมีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ปลอดภัย

ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามฟังจาก ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการ การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศเมื่อ 13 ธ.ค. 65