พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปิดช่องว่าง “เพศและวัย” เปิดทางให้ประเทศเปลี่ยนแปลง

ขีดความสามารถของประเทศไทยในหลายด้านกำลังลดต่ำ หรือไล่ตามหลายประเทศ ทั้งขีดความสามารถทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัป เป็นต้น และหากพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายประเทศ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ จะพบว่ามีคนเพียงช่วงอายุหนึ่ง และเพศชาย ที่มีบทบาทมาก ทั้งหมดนี้กำลังส่งผลกระทบต่อการพัฒนา เดินหน้าประเทศไทย อย่างไร

ติดตามจาก ดร.บุญวรา สุมะโน ให้สัมภาษณ์ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 20 ธ.ค. 65