พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ทิศทางลมเศรษฐกิจ 2023 ในโลกที่ไม่แน่นอน

ปี 2023 คือปีแห่งความ “ไม่แน่นอน” แต่ที่แน่นอนคือ จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทย ทั้งเรื่องราคาพลังงาน การขึ้นดอกเบี้ย ค่าครองชีพ แม้นี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มโตขึ้น จากการกลับมาของนักท่องเที่ยว ที่เปรียบเหมือนลมหนุน แต่ยังมีความผันผวนที่ต้องตั้งรับอีกหลายอย่างจากภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจของต่างประเทศ

ติดตามฟังรายละเอียดจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ ออกอากาศเมื่อ เมื่อ 3 มกราคม 2566