พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เพิ่มโปร่งใส ออกใบอนุญาตก่อสร้าง กทม.

แต่ละปี กทม. พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารจำนวนอย่างน้อย 100,000 รายต่อปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น หอพัก อพาร์ทเม้น ไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ไปจนถึงการปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยของประชาชน

ที่ผ่านมา กระบวนการขอใบอนุญาตยังมีความล่าช้าและยังมีช่องโหว่เสี่ยงต่อการเกิดทุจริตอยู่มาก ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนกฎระเบียบ เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กทม. จาก ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายการปฏิรูปกฎหมาย ทีดีอาร์ไอ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 17 มค 66