คิดยกกำลังสอง: กินแบบเบิกบาน จินตนาการใหม่ เศรษฐศาสตร์ (1)

เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ผ่านมุมมองการวิเคราะห์ของ นักเศรษฐศาสตร์ “ผู้นิยมอาหาร” หรือ ฮาจุน ชาง ที่นำวัตถุดิบอาหาร มาถ่ายทอดหลักเศรษฐศาสตร์ในมุมต่างออกไปจากกระแสหลัก ซึ่งช่วยให้เรามองเห็นอคติที่มีต่อคนต่างวัฒนธรรม หรือคนต่างกลุ่ม

ฟังจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 23 มกราคม 2566