คิดยกกำลังสอง: กินแบบเบิกบาน จินตนาการใหม่ เศรษฐศาสตร์ (2)

เศรษฐศาสตร์ทวนกระแส จากมุมมองของ “ฮาจุน ชาง” ที่ถูกเล่าเรื่องผ่านอาหารการกิน ตามฉบับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นิยมอาหาร ซึ่งจะเปิดมุมมองใหม่ๆ ทั้งต่อ เสรีนิยมใหม่ บริษัทข้ามชาติ และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาทำงานแทนคน

ในคิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 30 มค 66