ภาพที่-3-จำนวนประกาศรับสมัครงานแบ่งตามประเภทธุรกิจ