ภาพที่-5-จำนวนประกาศรับสมัครงานตามวุฒิการศึกษาและภูมิภาค-