ภาพที่-6-จำนวนประกาศรับสมัครงานตามกลุ่มอาชีพและภูมิภาค-