ภาพที่-7-จำนวนประกาศรับสมัครงานตามวุฒิการศึกษาและกลุ่มอาชีพ-