สัมมนาออนไลน์: มุ่งสู่ ‘เศรษฐกิจใหม่’ หนุนผู้ประกอบการไทยด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่

หน่วยงานBOI x TDRI
วันที่2023-03-08
สถานที่Zoom WEBINAR

เอกสารประกอบงานสัมมนา

มาตรการส่งเสริมใหม่และการปรับบทบาทใหม่ของ BOI | ผลการสนับสนุนการลงทุนที่ผ่าน
โดย คุณ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มุ่งสู่ “เศรษฐกิจใหม่” หนุนผู้ประกอบการไทยด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน
โดย คุณ แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย 

การศึกษา 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดย คุณ ณัฐสิฐ รักษ์เกียรติวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ