พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ลิขสิทธิ์ เป็นของใครเมื่อ “เอไอ” สร้างผลงาน

เมื่อ AI ทำอะไรได้มากที่กว่าเราคิด และ AI กำลังพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆ จนมีประเด็นถกเถียงว่า ลิขสิทธิ์ เป็นของใครเมื่อ “เอไอ” สร้างผลงาน

ดร. สลิลธร ทองมีนสุข อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการ นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ ได้ติดตามประเด็นดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความก้าวหน้า ประโยชน์ของ AI ไปจนถึงการพัฒนา กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ยังมีประเด็นท้าทายหลายด้าน ติดตามฟังในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ อังคารที่ 31 มค 66