“เติมพลังหลากหลายให้โลดแล่น:” เคลื่อนไหวช้า ยากต่อการปรับตัว

ผู้เขียน : ศุภชัย สมผล (นักวิจัย ฝ่ายนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม), อัชราภรณ์ อริยสุนทร (นักวิจัย ฝ่ายนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์) และ รัศมีจันทร์ เสาวคนธ์ (นักวิจัย ฝ่ายนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์)

ที่มา : การนำเสนอเรื่อง “เติมพลังหลากหลายให้โลดแล่น.” โดย ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการอาวุโส นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม และ ดร.สลิลธร ทองมีนสุข นักวิชาการ นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ใน TDRI Annual Public Virtual Conference 2022 เรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยหนุ่มสาวขึ้น?, 29 พฤศจิกายน 2565

Download