คิดยกกำลังสอง: มหาวิทยาลัยดีๆ…ไม่ต้องมีอันดับโลก

มหาวิทยาลัยดีๆในญี่ปุ่นมีอยู่ไม่น้อย และไม่ต้องติดอันดับโลก ก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้

คิดยกกกำลังสอง ชวนมองศักยภาพของมหาวิทยาลัย นอกกระแสการจัด ranking ที่มุ่งวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ ตอบโจทย์ประเทศ ที่นำสู่การตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่ต้องไต่อันดับมหาวิทยาลัยโลกและการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย จนเกิดประเด็นเขย่าวงการ เรื่องการจ้างทำผลงานวิจัย

ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน มหาวิทยาลัยดีๆ…ไม่ต้องมีอันดับโลก โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566