เปิดใจเปิดประตูเรียนรู้ใหม่ สู่พื้นที่การเรียนรู้ของคนยุคใหม่

ผู้เขียน : ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ (นักวิชาการ นโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน)
นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ (นักวิจัยอาวุโส นโยบายการปฏิรูปการศึกษา)
นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล (นักวิจัย นโยบายการปฏิรูปการศึกษา)
นายขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร (นักวิจัย นโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ที่มา : การนำเสนอเรื่อง “เปิดใจเปิดประตู เรียนรู้ใหม่.” โดย ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ และนายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ ใน TDRI Annual Public Virtual Conference 2022 เรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยหนุ่มสาวขึ้น?, 29 พฤศจิกายน 2565