สัมมนา “ชวนพรรคร่วมคิด ฟื้นชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก”

หน่วยงานTEP
วันที่2023-03-05
สถานที่ห้องเอนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา

นักการเมืองผู้ร่วมเวทีเสวนา

  1. ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม พรรคเพื่อไทย
  2. คุณ พริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคก้าวไกล
  3. คุณ ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ อยุธยา พรรค ประชาธิปัตย์
  4. ดร.พรชัย มาระเนตร์ พรรคชาติพัฒนากล้า
  5. ดร.บุญส่ง ชเลธร พรรคเสรีรวมไทย
  6. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย
  7. ดร.กมล รอดคล้าย พรรคภูมิใจไทย
  8. ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา