คิดยกกำลังสอง: แข่งนโยบายอย่างไร…ไม่ให้ประเทศเสียหาย?

ในช่วงใกล้เลือกตั้งปี 66 มีนโยบายจากพรรคการเมืองออกมาเพื่อแข่งขันเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนอยู่จำนวนมาก แต่น่าสนใจว่านโยบายที่จูงใจส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ที่เป็นการอุดหนุนด้วยเงิน โดยมีหลายเรื่องสำคัญที่ขาดหายไปจากนโยบายพรรค เช่น นโยบายสำหรับการพัฒนาคน และประเทศในระยะยาว

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนคิดตั้งคำถามต่อนโยบายต่างๆ ที่ปรากฎ ถึงราคาที่ต้องจ่ายด้วยงบประมาณ เพื่อประชาชนได้ช่วยกันติดตามพรรคการเมืองทุกพรรค เปิดเผย ที่มาของรายได้ แนวทางที่จะทำให้ได้จริง รวมถึงข้อเสนออื่นๆ เพื่อไม่ทิ้งผลกระทบด้านการคลังต่อประเทศ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ในคิดยกกำลังสอง เมื่อ 13 มีนาคม 2566