คิดยกกำลังสอง: ช่วย SME …บทเรียนดีๆ จากญี่ปุ่น

SME ขาดเงินทุน คือโจทย์ที่พรรคการเมืองเน้นให้ความสนใจ ออกนโยบายช่วยเหลือ แต่แท้จริงแล้ว การขาดเงินเป็นเพียงหนึ่งในอาการ ไม่ใช่สาเหตุให้ SME ไทยไม่โต หรือโตยาก ฟังการวิเคราะห์สาเหตุ และข้อเสนอแก้ไขทางนโยบายจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566