พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปิดช่องโหว่วินัยการคลังให้เลือกตั้งอย่างเป็นธรรม

การเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ละพรรคได้เสนอนโยบายแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และนำไปสู่คำถามถึงที่มาของงบประมาณในแต่ละนโยบาย

แต่นอกจากต้นทุนและแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในแต่ละนโยบายที่ต้องพิจารณาแล้ว ยังมีอีกประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ การอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลก่อนยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง เพราะการอนุมัติงบฯบางอย่างอาจสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันช่วงเลือกตั้ง

คุณเขมภัทร ทฤษฎิคุณ นักวิจัยอาวุโสด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนา ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องดังกล่าว ที่นำไปสู่การขบคิดถึงข้อกำหนดด้านวินัยการเงินการคลัง ที่ควรปรับให้ครอบคลุม ปิดช่องโหว่ดังกล่าว พร้อมหยิบยกกรณีศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ใช้งบประมาณก่อนการเลือกตั้งที่อาจนำมาปรับใช้กับไทยได้

ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 25 เมษายน 2566