TDRI Factsheet 51 : การแก้ปัญหา PM 2.5 ของรัฐล้มเหลว บนข้อจำกัด 5 ด้าน

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ยังคงวิกฤต และเป็นอีกวันที่ IQ Air รายงานว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีฝุ่นมลพิษ PM2.5 เป็นอันดับหนึ่งของโลก
.
ที่ผ่านมาดูเหมือนปัญหา PM2.5 จะวิกฤตในช่วงปลายปีถึงระยะนี้ แต่แท้จริงแล้วมลพิษทางอากาศอยู่กับคนไทยตลอดปี
.
ด้วยหลายปัจจัยทำให้ฝุ่น PM2.5 วิกฤตมากในบางพื้นที่และบางฤดู แต่ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหยุดยั้งปัญหาและบรรเทาผลกระทบได้คือ “การบริหารจัดการของรัฐบาล”
.
ทั้งที่ปัญหา PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติมานานแล้ว แต่การบริหารจัดการของรัฐบาลยังทำในลักษณะการรับมือกับภัยพิบัติ ขาดการดำเนินการต่อเนื่อง

สาเหตุที่ปัญหาฝุ่นพิษยังวิกฤตและเป็นปัญหามากขึ้นยังมีอีกหลายข้อจำกัดและจุดอ่อน

ติดตามจาก #TDRIinfographics สรุปการทบทวนการแก้ปัญหา PM2.5 ของภาครัฐ พร้อมข้อเสนอ จาก นิพนธ์ พัวพงศกร กัมพล ปั้นตะกั่ว และสุทธิภัทร ราชคม

อ่านบทความเต็มได้ที่ https://tdri.or.th/2023/03/pm2-5-thailands-solutions/