คิดยกกำลังสอง: ปรับตัวอย่างไร…ไม่ให้ตายจากคลื่นร้อน

ไทยอากาศร้อนจัดขึ้นทุกวัน และมีจำนวนวันที่ร้อนขึ้นทุกปี เช่นนี้แล้วคนจะปรับตัวอยู่กันอย่างไรไปจนถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจที่มาพร้อมกับคลื่นความร้อน นโยบายที่ควรปรับเพื่อสนับสนุน ช่วยให้คนใช้ชีวิตอยู่กับความร้อนได้อย่างไม่เดือดร้อนเกินไป คืออะไร

คิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 17 เมษายน 2566