พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กำกับดูแลสิทธิไรเดอร์ ให้เป็นธรรม

‘ไรเดอร์’ เป็นตัวเลือกอาชีพของตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน ที่มีความยืดหยุ่นสูง และเหมาะกับคนหลายช่วงวัย แต่กฎหมายแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ถูกปรับให้คุ้มครอง สิทธิแรงงานยุคใหม่อย่างไรเดอร์

คุณอุไรรัตน์ จันทรศิริ นักวิจัยอาวุโส ด้านนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ได้สัมภาษณ์กับผู้ประกอบอาชีพ ไรเดอร์ และศึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลแรงงานยุคใหม่ให้มีความเป็นธรรม ติดตามฟังสถานการณ์ อุปสรรค ปัญหา ของแรงงานไรเดอร์ พร้อมข้อเสนอในการพลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับความหลายหลาและรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน ได้ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ อังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566