กราฟที่-3-ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนพลังงานมนุนเวียนผ่านมาตรการ-Adder-Fit-