คิดยกกำลังสอง: เทคโนโลยีและเอไอ…ในสายตาพรรคการเมือง

เทคโนโลยีและ AI ในนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองที่ออกมาในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าหลายพรรคให้ความสำคัญการนำเทคโนโลยีมาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศมากขึ้น ตั้งแต่การใช้เอไอวาดภาพโปสเตอร์หาเสียง ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีในนโยบายเพื่อมุ่งสู่การบริการรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน 

เอไอ เมตาเวิร์ส บลอคเชน และเทคโนโลยีก้าวหน้า มีความซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางนโยบายได้จริง .

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ชวนคิดว่าแต่ละเทคโนโลยีจะสามารถนำมาใช้ได้ในทางใดบ้าง ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566