คิดยกกำลังสอง: หยุดเอไอ… อย่าให้ทำลายโลก

เอไอ กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนหลายฝ่ายเป็นกังวลว่าจะนำมาสู่ข้อผิดพลาดที่เป็นอันตราย และสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการนำเอไอไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การทำ Deep Fake | การสร้างมัลแวร์ | สร้างอาวุธ จนเกิดคำถามว่าการพัฒนาเอไอควรหยุดลงก่อนหรือไม่ เพื่อให้เราตามเอไอให้ทันและควบคุมเอไอได้จริง

ฟังการวิเคราะห์สาเหตุ และข้อเสนอแก้ไขทางนโยบายจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566