พินิจเศรษฐกิจการเมือง: สื่อ vs แพลตฟอร์ม-กฎหมาย ค่าตอบผู้ผลิตข่าว

ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ทำให้ปัจจุบันมีการบริโภคข่าวสารผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ขณะที่สื่อดั้งเดิม ทั้งนสพ. และโทรทัศน์ มีผู้รับชม/ผู้อ่านน้อยลง สื่อดั้งเดิมจึงมีการพึ่งพาแพลตฟอร์มเหล่านี้ เพื่อเป็นช่องทางในนำเสนอข่าวสาร

แต่ปรากฎว่า การพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัล ทำให้สื่อ หรือ ผู้ผลิตเนื้อหาไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่าที่ควร แต่กลับเป็นตัวแพลตฟอร์มเองที่ได้รายได้จากค่าโฆษณา เหตุนี้เองจึงมีความกังวลกันว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้สื่อดั้งเดิมผลิตเนื้อหาต่างๆลดน้อยลง ในออสเตรเลีย และ แคนาดา มีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเนื้อหาที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

แต่แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่โต้กลับด้วยการปิดกั้นการมองเห็น แนวทางของทั้งสองประเทศเป็นอย่างไร สุดท้ายแพลตฟอร์มยินยอมเจรจาหรือไม่ และตัวบทกฎหมายถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นไหนบ้าง รวมไปถึงประเทศไทยควรมีท่าทีอย่างไรในเรื่องเดียวกันนี้ ติดตามรับฟัง พินิจเศรษฐกิจการเมือง: สื่อ vs แพลตฟอร์ม-กฎหมาย ค่าตอบผู้ผลิตข่าว กับ ดร. สลิลธร ทองมีนสุข นักวิชาการทีดีอาร์ไอ