พินิจเศรษฐกิจการเมือง: องค์กรโปร่งใส ไม่ฟอกเขียว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร

จะทำอย่างไรให้ “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร” ไม่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นเพียงการ “ฟอกเขียว” หรือเป็นแค่การเกาะกระแสความยั่งยืน

แต่ทำให้ข้อมูลนี้ เป็นการแสดงผลการดำเนินงาน “ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจ” ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูลได้เห็นถึงมุมมองการดำเนินธุรกิจในมิติที่กว้างกว่าข้อมูลทางการเงินและการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอย่างรอบด้าน

ติดตามรับฟังพินิจเศรษฐกิจการเมือง : องค์กรโปร่งใส ไม่ฟอกเขียว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร กับดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ