tdri logo
18 พฤษภาคม 2024
Read in 5 Minutes

Views

สะอาด Podcast | EP3 ประเทศไทยเมืองฮอท แต่ทำไมโซลาเซลล์ยังไม่ฮิต

แม้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก #โซลาเซลล์ จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการผลิตและใช้ไฟฟ้า เป็นทางเลือกที่เราต่างรู้จักและได้ยินกันมานาน โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นยิ่งได้รับความสนใจจากประชาชน แต่ทำไมจนถึงตอนนี้การติดตั้งจึงยังไม่แพร่หลาย เป็นเพราะภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมอย่างจริงจัง หรือเป็นเพราะความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนสวนทางกัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด