คิดยกกำลังสอง: ดูสิงคโปร์แก้โจทย์อนาคต… เป็นบทเรียนไทย