tdri logo
วันที่ : 2024-07-19
จัดโดย : TDRI
สถานที่ : Facebook Live

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

PDP2024 ‘เร่ง’ หรือ ‘รั้ง’ พาไทยสู่เป้าพลังงานสะอาด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ PDP2024 ‘เร่ง’ หรือ ‘รั้ง’ พาไทยสู่เป้าพลังงานสะอาด

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) 2024 จะมีผลต่อทิศทางพลังงานไทยในทุกมิติ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชวนทุกท่านร่วมติดตาม Live

“PDP2024 ‘เร่ง’ หรือ ‘รั้ง’ พาไทยสู่เป้าพลังงานสะอาด” เพื่อฟังการวิเคราะห์และนำเสนอข้อคิดเห็นต่อแผน #PDP2024 จากนักวิชาการทีดีอาร์ไอ และเวทีเสวนา

ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่สำคัญ อาทิ ตัวแทนผู้ผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตัวแทนภาคประชาชนที่ร่วมในการเสวนาครั้งนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด