เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายแห่งแรกในประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2527 โดยความริเริ่มของ ดร.เสนาะ อูนากูล เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้อยู่ในรูปแบบ “มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร” มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ ไม่ใช่หน่วยงานราชการ เพื่อให้สถาบันทำหน้าที่เป็น “คลังสมอง” ของประเทศ ผ่านการสะสมข้อมูล องค์ความรู้ และต่อยอดการวิจัยได้อย่างเต็มที่ มีความคล่องตัว และไม่ติดอยู่กับกฎเกณฑ์ในระบบราชการ

ในช่วงแรกตั้ง ทีดีอาร์ไอ ได้รับเงินสนับสนุนจาก หอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย และ สมาคมธนาคารไทย ในการจดทะเบียนจัดตั้ง และต่อมา องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (Canada International Development Agency: CIDA) โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาได้มอบเงินอุดหนุนก้อนแรกจำนวน 4.48 ล้านดอลลาร์แคนาดา สำหรับการดำเนินงานของสถาบันในช่วง 5 ปีแรก

(ภาพพิธีลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือระหว่าง CIDA-TDRI ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา)