ติดต่อเรา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

565 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-718-5460 หรือ 0-2718-5683-8

โทรสาร: 02-718-5461–2