ผลดีผลเสียของการจำนำข้าวทุกเม็ด

หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายที่หาเสียงไว้มาเป็นเวลาหนึ่งปี ปรากฏชัดว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าข้าวไทยและภาวะหนี้สินจนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แม้รัฐบาลจะยอมรับว่าการจำนำข้าว มีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบางขั้นตอน แต่พณฯนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดี

ทำอย่างไร? จึงจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเอฟทีเอได้

ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไท […]

1 230 231 232 233 234 237