ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

TITLE  : ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช = Statistical data national park, wildlife and plant conservation.
PUBLICATION  : [กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2547- .
PHYSICAL DESC  : เล่ม : ภาพประกอบ.
NOTE : ห้องสมุดมี: 2546-54 ; เฉพาะปีล่าสุดเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิง ปีเก่าเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิงปีเก่า.
CORPORATE BODY : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักแผนงานและสารสนเทศ.
SUBJECT  : อุทยานแห่งชาติ–ไทย–สถิติ/ สัตว์ป่า–ไทย–สถิติ/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า–ไทย–สถิติ/ นักท่องเที่ยว–ไทย–สถิติ/ การนำเข้า–ไทย–สถิติ/ การส่งออก–ไทย–สถิติ/ ไทย–ประชากร–สถิติ/ ไทย–ภูมิอากาศ–สถิติ
CALL NO  : REF/SB484.T5/อ817ข/2546-54 (REF-สถิติ)

Download