ประมาณการเศรษฐกิจไทย

TITLE  : ประมาณการเศรษฐกิจไทย = Thailand’s economic outlook.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2548?]- .
PHYSICAL DESC  : เล่ม : ภาพประกอบ.
NOTE : ห้องสมุดมี: 2548-55 (มิ.ย.) ; เฉพาะปีล่าสุดเก็บบนชั้นหนังสือภาษาไทย ปีเก่าเก็บบนชั้นหนังสือภาษาไทยปีเก่า ; สามารถดูเอกสารได้ที่ http://www.fpo.go.th.
CORPORATE BODY : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค.
SUBJECT  : ไทย–ภาวะเศรษฐกิจ/ ไทย–นโยบายเศรษฐกิจ/ พยากรณ์เศรษฐกิจ–ไทย
CALL NO  : HC445/ศ854ป/2548-55

Download