การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

TITLE  : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง = The construction area.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548- .
PHYSICAL DESC  : เล่ม : ภาพประกอบ.
NOTE : ปี 2535-44 ชื่อ รายงานการประมวลข้อมูลสถิติการก่อสร้าง ; ปี 2545-46 ชื่อ รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ; ห้องสมุดมี: 2547, 2549-54 ;
เฉพาะปีล่าสุดเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิง ปีเก่าเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิงปีเก่า.
CORPORATE BODY : สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
SUBJECT  : การก่อสร้าง–ไทย–สถิติ
CALL NO  : REF/TH113.T5/ส183ก/2547- (REF-สถิติ)

Download