กรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี, เอกสารแนะนำ

TITLE  : กรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี, เอกสารแนะนำ.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : แผนงานฯ, [2555?].
PHYSICAL DESC  : 207 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดี-รอม.
NOTE : มีซีดี-รอมประกอบ ผู้ที่ประสงค์จะขอยืมซีดี-รอม (CD1165) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด.
CORPORATE BODY : แผนงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ. สาขาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน.
SUBJECT  : สารเคมี–อุบัติเหตุ–การป้องกัน/ สารเคมี–อุบัติเหตุ–การควบคุม
CALL NO  : วัตถุมีพิษ

Download