รวมกฎหมายบัญชี 2549

TITLE  : รวมกฎหมายบัญชี 2549.
AUTHOR(S) : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2548.
PHYSICAL DESC  : 194 หน้า.
SUBJECT  : การบัญชี–กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ–ไทย/ กฎกระทรวง/การบัญชี–ไทย–ประกาศ
CALL NO  : REF-กฎหมายและระเบียบ

Download