รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร

TITLE  : รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2555- .
PHYSICAL DESC  : เล่ม : ภาพประกอบ.
NOTE : ห้องสมุดมี: 2554.
CORPORATE BODY : สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
SUBJECT  : ครัวเรือน–ไทย–ภาวะเศรษฐกิจ–สถิติ/ เกษตรกร–ไทย–ภาวะเศรษฐกิจ–สถิติ/ หนี้–ไทย–สถิติ
CALL NO  : REF-สถิติ

Download