ที่ดินปลูกไม้โตเร็ว : มีจริงหรือ? ตัวอย่างการใช้ระบบสารนิเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับสวนป่าไม้โตเร็ว

Year1989-02
Authorเรืองเดช ศรีวรรธนะ, พอล ฮาสติ้งส์, ชัชวาล บุญรักษา