Big Dose: เปิดเทอมใหม่ ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว กับ ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

Date2015-05-26
ProgrammeBig Dose

ดร. ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค จะมาวิเคราะห์ปัจจัยการลงทุนการศึกษาของเด็กไทย ค่าเทอม เครื่องแต่งกาย การเรียนฟรี จนจบมัธยมศึกษาที่ 6 นั้นทำได้จริงหรือไม่ การเรียนพิเศษยังจำอยู่ไหม