ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิจัยกับทีดีอาร์ไอ

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัย ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยการสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ กับทีดีอาร์ไอ

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
– หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
– CV
– หลักฐานการศึกษา
– ผลงานวิจัย / วิชาการ / รางวัล ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ hr@tdri.or.th สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน 02-718-5460 ต่อ 210, 061-8252685

poster apply for a job