Logistic Team

Transports and logistic policy

นโยบาย

การขนส่ง

และโลจิสติกส์

รถประจำทางสาธารณะ รถราง รถลาก และรถไฟ เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานการเดินทาง ที่เชื่อมโยงผู้คน เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน ทีมนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ของทีดีอาร์ไอมุ่งวิจัยศึกษา ให้ข้อเสนอในการวางแผนและออกแบบนโยบาย เพื่อสร้างระบบการเดินทางที่ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

นโยบายขนส่ง

เกี่ยวข้องกับทุกรูปแบบการเดินทาง

k

Public Transport Policy

นโยบายระบบขนส่งสาธารณะ

k

Road Safety

ความปลอดภัยบนท้องถนน

k

Infrastructure Investment

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

k

Travel Demand Modelling

แบบจำลองการเดินทาง

ดร. สุเมธ องกิตติกุล

ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายการขนส่งและโลจิสติกส์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ทีมวิจัย

ดร. สลิลธร ทองมีนสุข

นักวิชาการ

ณิชมน ทองพัฒน์

นักวิจัย

พรพิมล ตินะน้อย

นักวิจัย

การประเมินนโยบาย
ความปลอดภัยบนท้องถนน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas metus sapien, tempus nec lectus vitae, varius porttitor turpis. Ut sit amet tincidunt nulla, nec ultrices est. Aliquam sollicitudin tempor dui, ac accumsan metus vulputate sit amet. Donec placerat rutrum tellus et.

b

Infographic

Publication

]

broadcast

มุ่งเป้าปลอดภัย ‘จยย.’ ลดตายติดอันดับโลก

 “จักรยานยนต์” เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดและมีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่น กลุ่มเสี่ยงหลักคือคนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์อาจเป็นปัจจัยของความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทย โดย WHO ประมาณมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2559 สูงถึง 5 แสนล้านบาท ต่อปี หรือ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ อ่านต่อ

มาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas metus sapien, tempus nec lectus vitae, varius porttitor turpis. Ut sit amet tincidunt nulla, nec ultrices est. Aliquam sollicitudin tempor dui, ac accumsan metus vulputate sit amet. Donec placerat rutrum tellus et.

b

Infographic

Publication

]

broadcast

ทำไมแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร

“ปฏิเสธผู้โดยสาร” เป็นปัญหาหลักของ การให้บริการรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 40% ของสถิติการร้องเรียนรถแท็กซี่ผ่านกรมการขนส่งทางบก โดยคนขับแท็กซี่มักจะให้เหตุผลในการ ไม่รับผู้โดยสาร ว่าต้องเติมเชื้อเพลิง (ก๊าซ)  ส่งกะเช่ารถ การจราจรติดขัด ไปจนถึงไม่รู้เส้นทาง หรือบางรายต้องการรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติในราคาเหมาจ่าย แต่หากพิจารณาถึง โครงสร้างต้นทุนของการประกอบการรถแท็กซี่ จะพบว่า “แท็กซี่เป็นธุรกิจที่ขาดทุน” อ่านต่อ

คุณภาพบริการรถเมล์ที่ดี ต้องมีกลไกปรับค่าโดยสารที่เป็นระบบ

การควบคุมราคาค่าโดยสารรถเมล์เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากบริการรถเมล์เป็นบริการสาธารณะพื้นฐานประเภทหนึ่ง แต่สภาพการณ์ ประกอบการที่ปัจจุบันผู้ประกอบการเอกชนจำเป็นต้องแบกรับภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุน และไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐโดยตรง จำเป็นต้องควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนอย่างมาก ส่งผลต่อการพัฒนาด้านบริการ รวมถึงการลงทุนใหม่ๆ ของ ผู้ประกอบการ อ่านต่อ

บทเรียน ‘อุบัติเหตุรถตู้’ กับสิ่งควรทำ ‘อันดับแรก’

ปัจจัยด้านคนขับ และรูปแบบการประกอบการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างปัญหา เรื่องความปลอดภัยของการให้บริการรถตู้โดยสาร ทั้งความพร้อมของคนขับรถ การวิ่ง ให้บริการ หรือที่เรียกว่าทำรอบ โดยไม่มีการ หยุดพักที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ ภาครัฐพยายามที่มีนโยบายมาแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีในการกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ การติดตั้งระบบ GPS และระบบตรวจสอบ ผู้ขับขี่ ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ กำกับดูแลคนขับรถได้ดีขึ้นมาก อ่านต่อ

มูลค่าความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ

จากอุบัติเหตุบนท้องถนน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas metus sapien, tempus nec lectus vitae, varius porttitor turpis. Ut sit amet tincidunt nulla, nec ultrices est. Aliquam sollicitudin tempor dui, ac accumsan metus vulputate sit amet. Donec placerat rutrum tellus et.

b

Infographic

Publication

Publication

อุบัติเหตุทางถนน…ความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทย

อุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล เพราะการเสียชีวิตจากและบาดเจ็บทั้งทางกายและใจจากอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวสูญเสียผลิตภาพ ส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของประเทศ อ่านต่อ 

การชดเชยเยียวยาจากอุบัติเหตุ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas metus sapien, tempus nec lectus vitae, varius porttitor turpis. Ut sit amet tincidunt nulla, nec ultrices est. Aliquam sollicitudin tempor dui, ac accumsan metus vulputate sit amet. Donec placerat rutrum tellus et.

b

Infographic

Publication

Let’s Start Something new
Say Hello!

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis.