การสัมมนา “การปรับทัพ AEC ให้สอดคล้องกับ SMEs”

การสัมมนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค “การปรับทัพ AEC ให้สอดคล้องกับ SMEs” วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยศ วัชระคุปต์ yos@tdri.or.th

รายละเอียดงานสัมมนา: Icon_PDF

เอกสารเผยแพร่:  Icon_PDF

live broadcast  ถ่ายทอดสดการสัมมนา ที่นี่ ! ในวันงานสัมมนาตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. 

poster-th