New Home – test

article 1
ข้อเสนอสำหรับพรรคการเมือง
ต่อ 4 นโยบายด้านสังคม
ในการเลือกตั้งทั่วไป 2566
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
article 2
ข้อเสนอสำหรับพรรคการเมือง
ต่อ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
ในการเลือกตั้งทั่วไป 2566
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
article 3
ข้อสังเกตต่อนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้ง 2566
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | นิพนธ์ พัวพงศกร
article 4
ข้อจำกัดในการแก้ไข
ปัญหาฝุ่น PM2.5
นิพนธ์ พัวพงศกร | กัมพล ปั้นตะกั่ว | สุทธิภัทร ราชคม
article 4
เหตุผลที่คนไทย “แก่ก่อนรวย”
มองจากมุม “อคติเชิงพฤติกรรม”
วราวิชญ์ โปตระนันทน์
thinkx2
แข่งนโยบายอย่างไร...
ไม่ให้ประเทศเสียหาย?
article 5
สร้าง ‘องค์ความรู้’
สู่การลดตายเจ็บจากจักรยานยนต์
ณิชมน ทองพัฒน์ | จิตรเลขา สุขรวย
ณิชชา อังศุพานิช | ภวิกา กล้าหาญ
article 6
เปิด Big Data ตลาดแรงงาน Q4 ปี 65
ตำแหน่งงานกระจุกตัว-จำนวนลดลง
พร้อมเผยทักษะ "งานด้านการตลาด"
ที่นายจ้างต้องการ 
ทีมวิจัย“โครงการวิเคราะห์การประกาศหางานออนไลน์”
hot issue 1
คัดค้านควบรวมค่ายมือถือ
#หยุดควบรวมกินรวบตลาด
previous arrow
next arrow

คิดยกกำลังสอง ที่นี่ไทยพีบีเอส

บทความ

Policy Pop up – Infographics

บทความ

ผลกระทบของชุดสวัสดิการที่พึงประสงค์สำหรับแรงงานนอกระบบต่อภาระทางการคลังของภาครัฐและการพยากรณ์ภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบของชุดสวัสดิการที่พึงประสงค์สำหรับแรงงานนอกระบบต่อภาระทางการคลังของภาครัฐและการพยากรณ์ภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้เขียน : อลงกรณ์ ฉลาดสุข นักวิจัย ทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ที่มา : รายงานเรื่องการจัดทำนโยบายและมาตรการ และวิเคราะห์ภาระทางการคลังต่อชุดสวัสดิการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานนอกระบบ โดย ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร และคณะ, 2565, โครงการวิจัยย่อยที่ 1...

การพัฒนาชุดสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การพัฒนาชุดสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ผู้เขียน : ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส (ด้านแรงงาน) ผู้อำนวยการแผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อุษณีย์ ศรีจันทร์ และ กันต์ ธีระพงษ์...

เปิดใจเปิดประตูเรียนรู้ใหม่ สู่พื้นที่การเรียนรู้ของคนยุคใหม่

เปิดใจเปิดประตูเรียนรู้ใหม่ สู่พื้นที่การเรียนรู้ของคนยุคใหม่

ผู้เขียน : ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ (นักวิชาการ นโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน) นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ (นักวิจัยอาวุโส นโยบายการปฏิรูปการศึกษา) นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล (นักวิจัย นโยบายการปฏิรูปการศึกษา) นายขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร (นักวิจัย...

logo

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2

cc-icon

สงวนลิขสิทธิ์ เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต
Creative Commons ดูรายละเอียดสัญญา   เว็บโดย: ไวไวซอฟต์