New Home – test

hot issue 1
thinkx2
ทำไม...ควรให้
สมรสเท่าเทียม
article 1
แก้กฎหมายขออนุญาตก่อสร้างกทม.
รื้อ “4 ไม่” ใช้ “4 เพิ่ม”
คนสะดวก รัฐสบาย อุดช่องรับใต้โต๊ะ
ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ
article 2
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร:
หัวใจสำคัญ ประโยชน์
และความท้าทาย
ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ | ขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร | เอกปวีณ อนุสนธิ์
article 3
สิทธิของไรเดอร์
อุไรรัตน์ จันทรศิริ
article 4
เจาะปัญหาแก้ไฟแพงระยะสั้น
สู่การผลักดันทางแก้ระยะยาว
hot issue 1
คัดค้านควบรวมค่ายมือถือ
#หยุดควบรวมกินรวบตลาด
previous arrow
next arrow

คิดยกกำลังสอง ที่นี่ไทยพีบีเอส

บทความ

Policy Pop up – Infographics

บทความ

วัดกับความเสี่ยงที่จะถูกใช้เพื่อฟอกเงิน

วัดกับความเสี่ยงที่จะถูกใช้เพื่อฟอกเงิน

ผู้เขียน : ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ (นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยนโยบายการกำกับดูแลที่ดี) ที่มา : สรุปและเรียบเรียงจากรายงานบทที่ 9 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคลและธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี...

การฟอกเงินผ่านบริษัทนำเที่ยว

การฟอกเงินผ่านบริษัทนำเที่ยว

ผู้เขียน : ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ (นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยนโยบายการกำกับดูแลที่ดี) ที่มา : สรุปและเรียบเรียงจากรายงานบทที่ 5 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคลและธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี...

ผลกระทบของชุดสวัสดิการที่พึงประสงค์สำหรับแรงงานนอกระบบต่อภาระทางการคลังของภาครัฐและการพยากรณ์ภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบของชุดสวัสดิการที่พึงประสงค์สำหรับแรงงานนอกระบบต่อภาระทางการคลังของภาครัฐและการพยากรณ์ภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้เขียน : อลงกรณ์ ฉลาดสุข นักวิจัย ทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ที่มา : รายงานเรื่องการจัดทำนโยบายและมาตรการ และวิเคราะห์ภาระทางการคลังต่อชุดสวัสดิการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานนอกระบบ โดย ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร และคณะ, 2565, โครงการวิจัยย่อยที่ 1...

logo

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2

cc-icon

สงวนลิขสิทธิ์ เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต
Creative Commons ดูรายละเอียดสัญญา   เว็บโดย: ไวไวซอฟต์